Home » KONTAKT
KOŽAR d.o.o.
Adresa:
KRALJA PETRA I 30/10
MAGACIN: Klanički put bb
Loznica
15300
Loznica

Telefon: Računovodstvo tel-fax +381 15 873-891, Magacin +381 15 893 806
Broj mobilnog telefona: +381 63 234 485
http://www.kozar.co.rs

Informacije: PIB: 101118325
MATIČNI BROJ:17182226
Tekući račun: 205-18545-34 KOMERCIJALNA BANKA

 

GDE SE NALAZIMO

mapa