Home » O NAMA

O NAMA

Osnovna delatnost našeg preduzeća osnovanog 1997.godine je otkup i prerada kože.

Otkup sirove kože obavljamo od klaničara, mesara i drugih otkupljivača kože.

Sirovu kožu otkupljujemo na terenu i u našem magacinu za otkup kože, u industrijskoj zoni,ul. Klanička bb,Loznica.

Magacin je odmah pored nekadašnje Lozničke klanice.

Preduzeće trenutno zapošljava 15 radnika.Poseduje sopstveni vozni park, 6 teretnih i poluteretnih vozila.

Kožu skladištimo i obrađujemo u prostorijama specijalno prilagođenim za tu namenu.

Raspolažemo hladnjačom kapaciteta 400 m3.

Kompletan proces od preuzimanja kože na terenu do utovara za izvoz ,kamionom ili brodskim kontejnerom vršimo sopstvenim snagama.

Godišnje otkupimo i plasiramo oko 1000 t sirove kože.

Izvozimo u zemlje EU i Tursku.